2014. október 15., szerda

József Attila: A hetedik


A vers az OSZK elektronikus könyvtárában:
http://mek.oszk.hu/00700/00707/html/vs193201.htm#07


A versnek öt versszaka van, melyek egyenként tíz-tíz sorosak.
A versszakokban az első két sor a téma-kijelölés, ahol a második sor kiemelten hangsúlyozza a hetes számot. Ezután az első versszakban hat, "egyszer" szóval kezdődő (ami itt "először" jelentésárnyalatot is kap) sort hallunk, a többi versszakban pedig a hatosok az "egy" szó után következnek. A kilencedik sor mind egy-egy átfogó jelleget mutat, a versszakzáró tizedik pedig mind "A hetedik te magad légy!" felszólítás.
A versszakok szerkezete így: egy általános téma meghatározása, majd annak hat segédponttal történő körülrajzolása, ezután egy áttekintő, összefogó jellegű összegzést hallunk, amit az a felszólítás követ, hogy a sokféleségnek, kiterjedésnek ezekben a tartományaiban találjuk meg a saját helyünket.
A hatos pontoknál az első kettősök mintha ellentétes oldalra mutatnának, általában véve azonban csillagsugarasan mutatnak a lehetőségek különböző irányaiba.

Az öt versszak egy határozott ívet jelöl ki, ahol a kezdés a születés, ahogy "e világon" tanyát ütünk, az utolsó pedig a halál. Az ívben a második versszak a küzdésre vonatkozik, a negyedik pedig az érett megismerő- és alkotóerőt mutatja. Az "ív" derekán pedig a máshoz való kapcsolódáskeresés, a szeretés, a szerelem képeit láthatjuk. A születés után tehát az ifjonti küzdelmek, majd a szerelem és később pedig a jövő megfontolt építése következik.

A vers így egy életprogramot határoz meg: Szüless, Küzdj, Szeress, Teremts - úgy "szállj a sírba".
A hat "tájékozódási segédpont" alapján a mesékre, a mesei teljességre utaló hetedikként kell megtalálnunk minden léthelyzetben a saját helyünk, így egészíthetjük ki:
Szüless, Küzdj, Szeress, Teremts - élj -, és Halj is meg úgy, hogy Veled legyen Teljes az Élet!

"A hetedik te magad légy!"


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése